DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

Avui celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquest any, ens adherim al lema de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): “Salut Mental, dret humà universal”, i reivindiquem els drets de les persones amb problemes de salut mental.

La salut mental és un dret humà bàsic per tots. Totes les persones, sense importar qui siguin ni on estiguin, tenen dret a gaudir del grau més alt possible de salut mental, el que inclou el dret a ser protegit dels riscos per la salut mental; el dret a una atenció disponible, accessible, digna i de qualitat; i el dret a la llibertat, la independència i la integració al seu entorn social.

La bona salut mental és essencial per la nostra salut i benestar generals. Tot i això, una de cada vuit persones al món pateix algun problema de salut mental, el que pot repercutir en la seva salut física, el seu benestar, la seva relació amb els altres i els seus mitjans de subsistència. A més a més. Cada vegada més adolescents i joves presenten problemes de salut mental.

Cap persona hauria de veure’s privada dels seus drets humans o exclosa de les dedicions sobre la seva pròpia salut per patir una malaltia mental. No obstant això, en tot el món, aquestes persones continuen veient limitats els seus drets humans de diferents maneres. Un bon número són discriminades i excloses de la vida en comú, mentre que moltes més no disposen dels serveis de salut mental que necessiten o reben una atenció que no respecta els seus drets humans.

Avui a tots ens uneix una causa, avui des de la Fundació Nou Camí ens unim al lema de l’OMS i alcem la veu per dir que la Salut Mental és un Dret Humà Universal.

COMPARTEIX AQUEST POST