Fundació Nou Camí participa al Consell de Salut de Sant Feliu de Llobregat

Al llarg d’aquest any 2022, la Fundació Nou Camí ha participat al Consell de Salut de Sant Feliu de Llobregat.

El Consell de Salut, és un òrgan sectorial de participació de les entitats i la ciutadania, per portar a terme el seguiment, la consulta i/o la formulació de propostes relacionades amb l’acció de govern en l’àmbit de la cultura i la competència municipal.

Al Consell hi participen entitats, associacions, persones a títol individual i personal tècnic municipal.

Algunes de les funcions del Consell son les de debatre plans, programes i actuacions i fer aportacions concretes.

En l’última reunió del Consell, aquest mes de novembre, ens vam dividir en dos comissions: prescripció social i salut mental.

En les dues comissions vam revisar els acords aconseguits en sessions anteriors, vam debatre i fer propostes.

Alguns dels objectius proposats, en matèria de salut mental, van ser:

  • Millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental.
  • Sensibilitzar la població.
  • Desestigmatitzar els col·lectius.

COMPARTEIX AQUEST POST