DISCAPACITAT NO ÉS INCAPACITAT

Tot l’equip de la Fundació Nou Camí, està compromès amb la promoció, protecció i garantia del total gaudi dels drets humans de les persones amb discapacitat, garantint que gaudeixin de plena igualtat davant la Llei.

Conviure amb una discapacitat pot generar actituds de rebuig, aïllament i discriminació de la societat. Aquest estigma té com a conseqüència la pèrdua d’oportunitats en molts aspectes de la vida, dificulta l’autonomia, l’exercici efectiu de drets, causant patiment a les persones amb discapacitat i al seu entorn. 

Des de la Fundació, treballem perquè la discapacitat no incapaciti per viure una vida plena i justa.

COMPARTEIX AQUEST POST