ACTUALIDAD

CELEBRANT EL NOSTRE 30 ANIVERSARI

L’any 1990 naixia la Fundació Nou Camí, entitat benefico-social promoguda per la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Avui, després de 30 anys, seguim treballant amb la mateixa il·lusió per complir la nostra missió: donar suport i acompanyar a persones amb discapacitat

DE LA INCAPACITAT AL SUPORT

En els últims mesos s’ha obert un debat sobre com articular els nostres mitjans per, efectivament, respectar la capacitat jurídica de totes les persones, preservant la seva dignitat, autonomia, voluntat i preferències. En aquest escenari, es planteja la desaparició del procediment judicial d’incapacitació, pensant en un

DISCAPACITAT NO ÉS INCAPACITAT

Tot l’equip de la Fundació Nou Camí, està compromès amb la promoció, protecció i garantia del total gaudi dels drets humans de les persones amb discapacitat, garantint que gaudeixin de plena igualtat davant la Llei. Conviure amb una discapacitat pot generar actituds de rebuig, aïllament i

CELEBRANDO NUESTRO 30 ANIVERSARIO

En el año 1990 nacía la Fundación Nou Camí, entidad benéfico-social promovida por la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, después de 30 años, seguimos trabajando con la misma ilusión para cumplir nuestra misión: dar apoyo y acompañar a personas con