Fundació Nou Camí membre al Procés Participatiu en l’àmbit residencial

La Fundació Nou Camí va participar en una jornada de treball telemàtica, per conèixer l’opinió de famílies i fundacions tutelars amb relació a l’àmbit residencial. Aquestes jornades, organitzades pel departament de Salut i de Treball, Afers Socials i Família, amb diferents entitats del tercer sector, van ser un espai de reflexió. Aquest espai va permetre abordar, de manera telemàtica, quines eren les opinions, necessitats, expectatives i propostes de millora, tant dels familiars com de les entitats de suport que acompanyem a les persones que viuen en entorns residencials.

Actualment ja s’ha emès l’informe final d’aquest procés, amb un resum de les aportacions rebudes, conclusions i propostes de treball, que serviran per influir en les properes decisions en aquest àmbit, des dels departaments de la Generalitat promotors de les trobades.

L’objectiu del procés participatiu era posar de manifest la importància i la necessitat que la participació ciutadana esdevingui una pràctica habitual i que l’administració pública i els Òrgans de Govern l’utilitzin com a recurs perquè el sistema posi la persona al centre de les decisions. 

Cal remarcar, de les sessions de treball, que una de les necessitats comunes manifestades estava relacionada amb les ràtios de personal per atendre tant les necessitats de les persones usuàries com les del seu entorn familiar. En aquest sentit es van fer propostes de millora com reforçar el personal durant alguns torns per poder afavorir les sortides dels residents, cosa que actualment no es fa possible, degut a les ràtios que s’imposen per a l’atenció diürna.

Esperem que aquest sigui l’inici que promogui canvis que acabin incidint de manera significativa en les persones que acompanyem des de la Fundació Nou Camí i que viuen en entorns residencials.

COMPARTEIX AQUEST POST