AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives del 'Prestador de Serveis de la Societat de la Informació'

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que FUNDACIÓ NOU CAMÍ, amb C.I.F. G59324640, és titular de l’activitat desplegada a través del lloc Web www.fnoucami.org, amb domini social a aquests efectes al C/ de les Roses 17, de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

FUNDACIÓ NOU CAMÍ és una entitat inscrita al Registre de Fundacions amb el número 483.
En cas de voler posar-se amb contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al domicili indicat a dalt, així com al Telèfon: (+34) 93.330.64.09 i correu: info@fnoucami.org.

2. Caràcter de la informació publicada a la Web

Les informacions oferides mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets. FUNDACIÓ NOU CAMÍ no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

FUNDACIÓ NOU CAMÍ procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com es detecten. No obstant això, FUNDACIÓ NOU CAMÍ, no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en la present pàgina web pot ser modificada i actualitzada per FUNDACIÓ NOU CAMÍ, sense necessitat d’avís previ, tant en el que és relatiu al seu contingut com al seu disseny i presentació.

FUNDACIÓ NOU CAMÍ és una entitat inscrita en el Registre de Fundacions amb número 483. En cas de voler posar-se amb contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al domicili indicat a dalt, així com al Telèfon: (+34) 93.330.64.09 i correu: info@fnoucami.org.

3. Condicions i termes generals de la web.

Per l’accés, navegació per la pàgina web de FUNDACIÓ NOU CAMÍ i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquesta, vostè adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cada una de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que en tot cas regeixin la prestació dels serveis que es deposessin en el lloc Web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes per als llocs Web hipervinculats des de https://www.fnoucami.org.

FUNDACIÓ NOU CAMÍ podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establissin.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la FUNDACIÓ NOU CAMÍ ofereix a través de la pàgina web i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir, guardar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia al terrorisme, pornogràfic, o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi la utilització en el seu cas de contrasenyes o Claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, guardar o difondre mitjançant el Portal/web cap programa d’ordinador, dades, virus, codis, equips de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal/web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FUNDACIÓ NOU CAMÍ o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar qualsevol mena d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de FUNDACIÓ NOU CAMÍ o qualsevol tercer.

(vi) No introduir, guardar o difondre mitjançant el Portal/web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tingués, de conformitat amb la Llei, el dret a posar-ho a disposició d’un tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal/web amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors FUNDACIÓ NOU CAMÍ es reserva la facultat i estarà legitimat per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal/web i, en tot cas, per retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició d’un tercer afectat o de l’autoritat competent.

4. Responsabilitat

FUNDACIÓ NOU CAMÍ no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, aviaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a FUNDACIÓ NOU CAMÍ, que impedeixin o endarrereixin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Endarreriments o bloquejos en l’ús, causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïdes a FUNDACIÓ NOU CAMÍ.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a FUNDACIÓ NOU CAMÍ, degudes a l’Usuari, a tercers o a supòsits de força major.

5. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els textos, els nombres de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tota la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, a favor de FUNDACIÓ NOU CAMÍ.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat mitjançant autorització expressa de FUNDACIÓ NOU CAMÍ.

6. Utilització d'hiperenllaços

L’Usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web, haurà de complir amb algunes condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement d’aquestes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb la Home Page o la pàgina principal de la pàgina Web, però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, copia de textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir Frames o marcs de qualsevol mena que encerclin a la pàgina Web o permetin la visualització dels continguts a través de adreces d’Internet diferents de les de la pàgina Web i, en tot cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de forma que:
(I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany als Usuaris sobre la verdadera procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de FUNDACIÓ NOU CAMÍ; o (IV) de qualsevol altra forma que resulti prohibida per la legislació vigent.
No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç, cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre FUNDACIÓ NOU CAMÍ, la seva direcció, treballadors, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.
En cap cas, s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç, que FUNDACIÓ NOU CAMÍ ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe dispositiu de FUNDACIÓ NOU CAMÍ dins de la pàgina del remitent menys en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓ NOU CAMÍ, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina erb en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç, haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) introdueixin o puguin introduir en l’Usuari la falsa concepció que FUNDACIÓ NOU CAMÍ subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resulten inapropiades o no pertinents amb l’activitat de FUNDACIÓ NOU CAMÍ en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure a la pàgina Web qualsevol hiperenllaç (en endavant “link”) dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats, i a l’ordre públic.

7. Legislació aplicable i fur competent.

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc Web es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, menys en cas de fur imperatiu aplicable, com per exemple el domicili del consumidor.