QUÈ FEM

Els serveis de la Fundació

Tots tenim un projecte de vida i preferències. Des de la Fundació Nou Camí ajudem a cada persona a definir i executar els seus desitjos, planificant conjuntament el futur. Estem treballant en nous projectes per poder seguir oferint cada dia més i millor.

Recolzem amb respecte, empatia i professionalitat

SERVEI DE suport

ACOMPANYAMENT

CLUB SOCIAL

INCLUSIÓ SOCIAL

ADMINISTRACIÓ DE BÉNS

SUPORT A LES PERSONES

MÉS

COMPROMÍS SOCIAL

SERVEI DE suport

Mitjançant el servei de suport, des de Fundació Nou Camí garantim el suport, acompanyament i protecció de persones amb diagnòstic de salut mental, discapacitat intel·lectual i/o gent gran, sense altres figures vàlides de suport al seu entorn.

CLUB SOCIAL

És un servei especialitzat d’inclusió social i comunitària, la finalitat del qual és organitzar el temps de lleure i treballar i fomentar l’autonomia de les seves sòcies i socis i en aquells aspectes de la vida quotidiana.

ADMINISTRACIÓ DE BÉNS

El servei d’administració de béns està dissenyat per donar suport a la gestió de béns econòmics a les persones, mentre visquin als Centres de les Germanes Hospitalàries del SCJ, prèvia sol·licitud del servei a la Fundació Nou Camí.

més

Continuem treballant en la creació de nous serveis per a donar resposta a les necessitats que presenten les persones a les quals acompanyem, fermes en el nostre compromís de promocionar l’autonomia i autodeterminació de cada persona.

RELAX. ENJOY.

SERVEI DE TUTELA

A través del Servei de Tutela, des de Fundació Nou Camí garantim el suport, acompanyament i protecció de persones amb diagnòstic en salut mental, discapacitat intel·lectual i/o persones majors, sense altres figures vàlides de suport en el seu entorn. El nostre objectiu és oferir la cobertura a les necessitats de suport, protecció i garantia de l’exercici de tots els drets, tant personals com patrimonials, de les persones que acompanyem promovent la seva autonomia.

Treballem per a millorar la seva qualitat de vida, defensem els seus drets i interessos i planifiquem, amb la persona i el seu entorn, el seu projecte de vida, segons les seves preferències i necessitats, regulats per la mesura de suport dictada per sentència judicial en cada cas. Per a garantir la màxima transparència, anualment rendim comptes al jutjat, informant amb detall de la situació personal i econòmica de cada persona. A través d’aquest servei de Fundació Nou Camí t’oferim:

1. ASSESSORAMENT

Servei per a totes les persones, famílies, professionals i població en general, oferint informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb les figures de suport i el procés de modificació de la capacitat.

2. PRETUTELA

Orientem a les famílies i persones que en un futur vulguin rebre el suport de la Fundació en l’àmbit del servei de tutela. Amb seguiments periòdics, comprenem i ens comprometem amb les seves expectatives de suport en el futur.

3. SERVEI DE TUTELA

Assistència: suport sol·licitat per la pròpia persona.

Administració patrimonial: figura que té com a funció administrar el patrimoni de la persona protegida.

Curatela: mesura de protecció de la persona i/o els seus béns. Aquesta figura complementa la capacitat de decisió de la persona amb la capacitat modificada judicialment.

Defensor judicial: figura temporal, nomenada per a dur a terme els interessos de la persona mentre duri el procés judicial que determinarà si es produeix o no una modificació de la capacitat o el tipus d’aquesta.

Tutela: modificació de la capacitat d’obrar total, que comprèn tant l’àmbit personal com el patrimonial.

RELAX. ENJOY.

CLUB SOCIAL

El Club Social Nou Camí és un servei especialitzat d’inclusió social i comunitària, la finalitat del qual és organitzar el temps de lleure i treballar i fomentar l’autonomia de les seves sòcies i socis en l’oci i en els aspectes de la seva vida quotidiana. Mitjançant un programa d’activitats i tallers amb seguiment individualitzat, la persona és protagonista, decideix com ocupar el seu temps i estableix els necessaris vincles de comunicació i relació per a una vida més plena.

RELAX. ENJOY.

ADMINISTRACIÓ DE BÉNS

ADMINISTRACIÓ DE BÉNS
El servei d’Administració de Béns econòmics està dissenyat per a donar suport a les persones, mentre visquin en els centres de les Germanes Hospitalàries del SCJ, prèvia sol·licitud del servei a la Fundació Nou Camí per part de:

1. La pròpia persona.

2. El tutor, curador, altres figures de protecció de la persona i el seu patrimoni o el guardador de fet.

A través del servei d’Administració de Béns, garantim la total transparència en la gestió i ús dels fons econòmics de les persones.

Centres amb els quals actualment col·laborem:

Catalunya

Hospital Sagrat Cor Martorell
Av. Compte del Llobregat, 117 (08760 Martorell)

Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental
C/ Dr. A. Pujadas, 38
(08030 Sant Boi de Llobregat)

MADRID

Complex Assistencial Benito Menni Ciempozuelos i Arroyomolinos
C/ Jardines, 1
(28350 Ciempozuelos)

SARAGOSSA

Centre Neuropsiquiátrico La nostra Senyora del Carmen
Camino del Abejar, 100
(50190 Garrapinillos)