ACTUALIDAD

FUNDACIÓ NOU CAMÍ ASSISTEIX AL III CONGRÉS NACIONAL DE BIOÈTICA

Germanes Hospitalàries d’Espanya ha organitzat, els dies 26 i 27 d’octubre, el III Congrés Nacional de Bioètica. En aquesta ocasió l’amfitrió ha estat el Centre Hospitalari Padre Menni de Santander, sota el nom “Cuidado COM pasión” i s’ha celebrat a l’Hotel Bahía d’aquesta mateixa localitat. El

FUNDACIÓN NOU CAMÍ ASISTE AL III CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA

Hermanas Hospitalarias de España ha organizado, para los días 26 y 27 de octubre, el III Congreso Nacional de Bioética. En esta ocasión el anfitrión ha sido el Centro Hospitalario Padre Menni de Santander, bajo el nombre “Cuidado COM pasión” y se ha celebrado en Hotel

PRIMERA JORNADA D’ENTITAT

El passat dijous dia 19 d’octubre, vam celebrar la primera jornada d’entitat de la Fundació Nou Camí.A la jornada hi van assistir tots els treballadors/es de la Fundació, l’equip directiu i membres del Patronat.L’acte es va celebrar al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat, localitat

PRIMERA JORNADA DE ENTIDAD

El pasado jueves, día 19 de octubre, celebramos la primera jornada de entidad de la Fundación Nou Camí.A la jornada asistieron todos los trabajadores/as de la Fundación, el equipo directivo y miembros del Patronato.El acto se celebró en el Palacio Falguera de Sant Feliu de Llobregat, localidad donde actualmente tiene su sede la

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

Avui celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquest any, ens adherim al lema de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): “Salut Mental, dret humà universal”, i reivindiquem els drets de les persones amb problemes de salut mental. La salut mental és un dret humà

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Este año, nos adherimos al lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS): «Salud Mental, derecho humano universal», y reivindicamos los derechos de las personas con problemas de salud mental. La salud mental es un derecho